En bild har mer än andra etsat sig fast i mitt minne om kraften i Almedalen som mötesplats. Det måste ha varit 2004. Jag passerar Donners brunn och i baren sitter två personer och samtalar. Den ene är en nyvald partiledare, Fredrik Reinfeldt. Den andre en nyligen utsedd biskop i Visby Stift, Lennart Koskinen. Mötet mellan den vertikala och den horisontella makten i en fullständigt öppen miljö blir för mig en bild av kraften i Almedalen som en mötesplats mellan olika sektorer i samhället. En mötesplats som är unik, som är värd att vårda, men också värd att utveckla. Jonathan Wennö, affärsområdeschef Kantar Sifo